Saobraćajni znakovi

znaci2

Saobraćajni znakovi su deo saobraćajne signalizacije, kojoj pripadaju sledeće kategorije oznaka:

  • oznake na kolovozu i trotoaru
  • uređaji za davanje svetlosnih saobraćajnih znakova
  • svetlosne oznake na putu
  • branici ili polubranici na prelazu puta preko železničke pruge
  • privremena saobraćajna signalizacija
  • druge oznake na putu

Saobraćajni znaci se mogu svrstati u tri grupe:

Znaci izričitih naredbi se dalje mogu razvrstati u dve grupe :

  • znakovi zabrane i ograničenja  i
  • znakovi obaveze

Uz saobraćajni znak može biti postavljena dopunska tabla koja je sastvavni deo saobraćajnog znaka i koja bliže određuje njegovo značenje.

Saobraćajni znaci se postavljaju s desne strane puta pored kolovoza, u smeru kretanja vozila.

Ako na mestu na kome se postavlja saobraćajni znak, zbog gustine saobraćaja, odnosno iz drugih razloga, preti opasnost da učesnici u saobraćaju neće pravovremeno uočiti znak, saobraćajni znak se mora postaviti i na suprotnoj, levoj strani puta, odnosno kolovozne trake kada su kolovozne trake fizički odvojene ili iznad kolovozne trake.